Stockholm Stads pilotprojekt Måltidsoptimering

Bildkälla: Computer Sweden, Ann Hellenius, CIO Stockholm Stad
Bildkälla: Computer Sweden, Ann Hellenius, CIO Stockholm Stad

Här kan du läsa om resultatet av pilotprojektet som genomfördes i Stockholm Stad (nov/dec 2016) inför ett breddinförande av Måltidsoptimering i huvudstadens skolor. 
Publicerat 22 mars 2017, Stockholm Stads blogg kring digitalisering inom stadens verksamheter. Se länken här...

Samtidigt får effekterna av Måltidsoptimering mycket god publicitet av stadens IT-direktör Ann Hellenius, i Computer Sweden den 11 april 2017.  Se länken här...


Citat ur artikeln från Computer Sweden med Ann Hellenius, CIO Stockholm Stad: 
”Ett exempel är Globala gymnasiet som kopplat ihop sitt frånvarosystem med sitt matinköpsystem.
- Det har fått en fantastisk effekt, kapat kostnader och minskat miljöpåverkan. Och det är också ett bra exempel på det som jag tycker är den bästa typen av digitalisering – det som inte syns utan bara gör allting enklare.”


Bild: Computer Sweden  Reporter: Karin Lindström  Publicerat: 2017-04-11
Källa: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.680220/stockholm-storsatsar-digitalt