Seniorposten: QualiFare och äldremåltider

Vår medarbetare, Camilla Byrinder blev för en tid sedan intervjuad för en artikel om äldremåltider; SeniorPosten nr.1/2015.
Artikeln visar på hur miljötekniska IT-tjänster som innoverar - kan höja både kvalitet såväl som urvalet för de äldres måltider via kommunal försorg.

Vill du läsa mer, finns artikeln här!