FÖRETAGSPRESENTATION - QUALIFARE CONSULTING AB

Foto: Egen bild, QualiFare Foto: Egen bild, QualiFare

Vår kunds 3 stora utmaningar inom offentlig måltid är:

 1. Minska det onödiga produktions- och matsvinnet 
 2. Öka resurseffektiviteten i måltidsproduktion (få ut mer för samma skattepeng)  
 3. Öka hållbarheten i alla led (resiliens)
Dessa ovan tre delar kan lika enkelt omsättas till 3P: 
People - Planet - Profit


QualiFare Consulting AB leverar värde i form av initiering,  innovations- och tjänsteutveckling samt utbildning inom digitaliserade offentliga måltiders produktionsflöden.

 • Vårt bidrag leder till resurseffektiv måltidsproduktion, ökad miljönytta samt nya koncept hos både våra kunder och samarbetspartners
 • Självklart finns rapportunderlag som styrker men värdet är oavsett det konkreta som ges i form av omdirigeringsvinster: Minskad klimatbelastning, frigörandet av budgetmedel samt processoptimering
 • Vi samarbetar med starka, kunniga lagspelare som lika mycket brinner för bättre måluppfyllelse via digital planetskötsel, stort som litet inom både offentlig såväl som privat sektor


Bra känna till::
Vårt företagsnamn QualiFare är ett engelskt sammansatt ord  för KvalitetsKost
Exakt lika som våra kunder vill ge sina måltidsgäster. Företagsnamnet är därför självklart för oss!

DET ÄR VI SOM GÖR´ET PÅ QUALIFARE

Camilla Byrinder Camilla Byrinder

CAMILLA BYRINDER
Koncept- & Innovationsutvecklare samt Utbildare inom offentlig måltidssektor 

Vår prisbelönta kreativa utvecklare med specialistkunskaper för offentlig måltid avseende: 

 • Innovationsutveckling med digitaliseringskoncept inom skola, vård & omsorg
 • HACCP, säker dricksvattenförsörjning samt digitala storkök
 • Måltidsgäster med olika funktionsvariationer samt stöd via hjärnergonomiska offentliga måltider
 • Hållbarhet och CSR/CSV
 • Innovativ- samt OPI-upphandling
 • Skriver artiklar, utbildar & gör E-kurspaket (E-learning)
 • Medlem i Fokusgrupp Hållbarhet (Kost & Näring)
 • Medlem i nätverket SaMMa
Nås enklast på mobil: 0736-46 45 11 eller gm vårt kontaktformulär
Carlos Rodriguez Carlos Rodriguez

CARLOS RODRIGUEZ

Senior Rådgivare och Affärsutvecklare


Bildrar till att växla upp QualiFare för nästa segment, med +30 års erfarenhet från arbete i ledande befattning med säljarbete av olika slag samt internationell affärsutveckling. 

Nås enklast gm vårt kontaktformulär

Foto: Ian Coles Foto: Ian Coles

BRA ATT VETA OM VÅRA BILDER
Vi har turen att känna en mycket skicklig hobbyfotograf: Ian Coles. Dessutom får vi använda hans bilder gratis mot att vi uppger fotografens namn. Vilket är enormt generöst!
På hans tjänsteresor världen över följer kameran alltid med.
Favoritmotiven är: människor, byggnader, landskap (även de urbana) samt mat/livsmedel. 

Vill Du använda/köpa någon av hans bilder kontakta  Ian Coles direkt via websidan:
 http://www.iancoles.com/   
Ett besök på hans hemsida kan varmt rekommenderas - se &  njut!