Företagspresentation - Qualifare Consulting AB

Foto: Egen bild, QualiFare Foto: Egen bild, QualiFare

Vår kunds 3 stora utmaningar inom offentlig måltid är:

 1. Minska det onödiga produktions- och matsvinnet 
 2. Öka resurseffektiviteten i måltidsproduktion (få ut mer för samma skattepeng)  
 3. Öka hållbarheten i alla led (resiliens)
Dessa ovan tre delar kan lika enkelt omsättas till 3P: 
People - Planet - Pro-fit


QualiFare Consulting AB leverar värde i form av initiering,  innovations- och tjänsteutveckling samt utbildning inom digitaliserade offentliga måltiders produktionsflöden.

 • Vårt bidrag leder till resurseffektiv måltidsproduktion, ökad miljönytta samt nya koncept hos både våra kunder och samarbetspartners
 • Självklart finns rapportunderlag som styrker men värdet är oavsett det konkreta som ges i form av omdirigeringsvinster: Minskad klimatbelastning, frigörandet av budgetmedel samt processoptimering
 • Vi samarbetar med starka, kunniga lagspelare som lika mycket brinner för bättre måluppfyllelse via digital planetskötsel, stort som litet inom både offentlig såväl som privat sektor


Bra känna till::
Vårt företagsnamn QualiFare är ett engelskt sammansatt ord  för KvalitetsKost
Exakt lika som våra kunder vill ge sina måltidsgäster. Företagsnamnet är därför självklart för oss!

Det är vi som är Qualifare

Camilla Byrinder Lundin Camilla Byrinder Lundin

CAMILLA BYRINDER LUNDIN
Koncept- & Innovationsutvecklare samt Utbildare inom offentlig måltidssektor 

Vår prisbelönta kreativa konceptutvecklare med specialistkunskaper för offentlig måltid avseende: 

 • Innovationsutveckling med digitaliseringskoncept inom skola, vård & omsorg samt försvaret
 • HACCP, säker dricksvattenförsörjning samt digitala energieffektiva storkök
 • Måltidsgäster med olika funktionsvariationer, digitalt stöd via hjärnergonomiska offentliga måltider
 • Hållbarhet och CSR/CSV
 • Innovations- samt OPI-upphandling
 • Skriver artiklar, utbildar & gör E-kurspaket (E-learning)
 • Medlem i nätverket SaMMa samt styrelseledamot i Kost & Näring, branschorganisation inom Ledarna- Övrigt ideellt engagemang  för Svenska FN-förbundet, Centerpartiet, MIND, Autism- & Aspergerförbundet samt STIK (Stockholms InnovatörsKrets)
Nås enklast gm vårt kontaktformulär
Carlos Rodriguez Carlos Rodriguez

CARLOS RODRIGUEZ

Senior Rådgivare och Affärsutvecklare


Bildrar till att växla upp QualiFare för nästa segment, med +30 års erfarenhet från arbete i ledande befattning med säljarbete av olika slag samt internationell affärsutveckling. 

Nås enklast gm vårt kontaktformulär

Foto: Ian Coles Foto: Ian Coles

BRA ATT VETA OM VÅRA BILDER
Vi har turen att känna en mycket skicklig hobbyfotograf: Ian Coles. Dessutom får vi använda hans bilder gratis mot att vi uppger fotografens namn. Vilket är enormt generöst!
På hans tjänsteresor världen över följer kameran alltid med.
Favoritmotiven är: människor, byggnader, landskap (även de urbana) samt mat/livsmedel. 

Vill Du använda/köpa någon av hans bilder kontakta  Ian Coles direkt via websidan:
 http://www.iancoles.com/   
Ett besök på hans hemsida kan varmt rekommenderas - se &  njut!