STOCKHOLM STAD

Den smarta staden är uppkopplad

Foto: PixaBay, friköpt Foto: PixaBay, friköpt
MED MÅLTIDSOPTIMERING ÄR STADEN DESSUTOM EKONOMISKT HÅLLBAR:
  • VAD: För att undvika överproduktion av mat knyts föräldrars/elevers frånvarorapportering ihop med skolkökens dagliga produktionsbeslut.
  • HUR: I skolans frånvarosystem skapas en rapport som sänds till skolköket. Rapporten fungerar som beslutsunderlag innan dagens produktionsbeslut tas.
FÖRDELAR:
  • Färre varmhållna matportioner behöver slängas till följd av att elever är frånvarande. Det minskade matsvinnet innebär både kostnads- och miljöfördelar.
  • Systemet har prövats i ett pilotprojekt på en gymnasieskola. Beslut fattade kl 08.30 sparade drygt 6 000 kr och minskade miljötrycket med nästan 0,5 ton växthusgaser (CO2e) per månad. På årsbasis ger det en potential om över 10 ton växthusgaser, och över 135 000 kr enbart för den skolan (egen not. Globala gymnasiet).
  • Pilotprojektet visade även positiva sidoeffekter, som att större sjukdomsutbrott snabbt kunde upptäckas med hjälp av systemet.
Webkälla: sid 7/16 Strategi för smart och uppkopplad stad, Utgivare: Stockholm Stad
Den 3 april 2017 antog Kommunfullmäktige en strategi för att samordna Stockholms stads arbete med digitalisering för att vidareutveckla den smarta staden. Ifall du söker mer information, klicka på denna länk

Årets CIO (2017) om Måltidsoptimering i Stockholm Stad

Bild: Computer Sweden puliceringsdatum: 2017-04-11 Bild: Computer Sweden puliceringsdatum: 2017-04-11

Ett exempel är Globala gymnasiet som kopplat ihop sitt frånvarosystem med sitt matinköpsystem. Intervju med Ann Hellenius, CIO Stockholm Stad:
Citat ..."Det har fått en fantastisk effekt, kapat kostnader och minskat miljöpåverkan. Och det är också ett bra exempel på det som jag tycker är den bästa typen av digitalisering - det som inte syns utan bara gör allting enklare." Slut citat
Reporter: Karin Lindström 

Webkälla: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.680220/stockholm-storsatsar-digitalt

Media om Måltidsoptimering i Stockholm Stad